Історія

Згідно з наказом Міністерства освіти України №205 від 17 червня 1993р., МOУ разом з Одеським Відкритим Університетом провело в м.Одесі 6-10 вересня 1993 року першу Всеукраїнську конференцію вищих навчальних закладів, заснованих на недержавних формах власності. Розглянувши та обговоривши матеріали, що були підготовлені оргкомітетом, відкоректовані та доповнені у робочих групах, конференція вирішила заснувати Всеукраїнську асоціацію приватних вищих навчальних закладів.

Асоціація була створена з метою об’єднання зусиль значної частини освітян і науковців в пошуках інноваційних форм освіти в Україні заради піднесення інтелектуального і духовного рівня українського народу, оновлення національної освіти. Розуміючи, що все нове народжується в боротьбі, Асоціація мала на меті захист інтересів вищих навчальних закладів України недержавних форм власності, представлення їх інтересів в усіх державних органах. Важливо відзначити, що Міністерство освіти підтримало не тільки створення Всеукраїнської асоціації приватних навчальних закладів, а й прийняло рішення про сприяння розвитку приватних навчальних закладів в Україні.

27 жовтня 1993 року Колегія Міністерства освіти України прийняла спеціальне рішення (Протокол №17/4) «Про приватні вищі навчальні заклади в національній системі України», в якому висловлювалась підтримка пропозицій конференції Асоціації та затверджувались заходи щодо розвитку приватної вищої освіти.

У зв’язку зі зміною законодавчої бази недержавних вищих навчальних закладів та з розширенням поля їх діяльності в березні 1998 року Асоціація була перереєстрована в Асоціацію навчальних закладів України недержавної форми власності. Засновниками Асоціації стали провідні вузи України.

В березні 2004 року відповідно до Закону України « Про вищу освіту» Асоціація була перереєстрована в Асоціацію навчальних закладів України приватної форми власності.

Приватна освіта в кінці 90-х років минулого століття стала помітним явищем в українському суспільстві. Тому, за ініціативою президії Асоціації були підготовлені слухання в Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України, результатом яких були вказані чіткі завдання для Кабінету міністрів та Міністерства освіти України.

В рішенні Комітету з питань науки і освіти Верховної ради «Про діяльність в Україні вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності» (протокол № 71 від 14 березня 2000 р.) зазначалося, що «…для вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності характерні такі особливості: здатність швидко реагувати на запити ринку праці, оперативно впроваджувати до навчального процесу нові дисципліни, залучати до роботи найбільш кваліфікованих викладачів за рахунок запровадження диференційованої оплати праці, проводити оперативну апробацію нових педагогічних технологій, своєчасно сплачувати заробітну плату.

Зазначені вищі навчальні заклади сприяють збереженню в кризовий для країни час її науково-педагогічного потенціалу, створенню значної кількості робочих місць».

DLE шаблоны, читайте SEO блог FeAlSe! Авторские рецензии на фильмы от kinofilm4u, сайт для женщин woman-life - всё о жизни девушек и женщин!