Віхи історії

6-10 вересня 1993р. – в Одесі відбулася Перша Всеукраїнська конференція вищих навчальних закладів, заснованих на недержавних формах власності, яка заснувала Всеукраїнську Асоціацію приватних вищих навчальних закладів. Головою Асоціації обраний ректор Одеського відкритого університету В.С. Медведєв.
19 вересня 1993р. – відбулося підписання договору Асоціації представниками 23 ВНЗ України.
27 жовтня 1993 р. – Колегія Міністерства освіти України прийняла рішення „Про приватні вищі навчальні заклади в національній системі освіти”.
Червень 1995 р. – відбулася чергова Всеукраїнська конференція приватних ВНЗ, на якій головою Асоціації обрано І.І. Тимошенка, ректора Українсько-Фінського інституту менеджменту та бізнесу (нині – Європейський університет ).
1997 р. – відбулася перша Всеукраїнська науково-практична конференція студентів „Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість”, яка з того часу проводиться щорічно. По матеріалах цих конференцій видано 42 томи наукових праць студентів та аспірантів.
Квітень 1997 р. – Вийшов перший номер „Інформаційного бюлетеня Асоціації”. На сьогодні вийшло - 49 номерів бюлетеня.
1998 р. – Асоціація заснувала фаховий науково-освітній журнал „Економіка і управління”, який друкує статті з теорії, історії і практики економіки та управління, діяльності приватних закладів освіти.
Вийшов перший номер підготовленого Асоціацією збірника „Законодавчі та нормативні акти про освіту в Україні”. На сьогодні вийшло – 52 - випуска цього видання.
24 грудня 1999 р. – підписаний договір про співробітництво Асоціації з Інститутом вищої освіти АПН України. Договір підписали Директор інституту проф. В.П. Андрущенко та голова Асоціації проф. І.І. Тимошенко.
Березень 2000 р. – Комітет з питань науки і освіти Верховної ради України розглянув питання „Про діяльність в Україні вищих навчальних закладів, заснованих на інших формах власності” і прийняв розгорнуте рішення з цього питання.
Березень 2000 р. – Асоціація та дирекція Інституту вищої освіти на основі Договору про співробітництво створили в Інституті позабюджетний відділ інноваційної освіти для дослідження проблем приватної освіти. Відділ очолив проф. Б.І. Корольов.
2002 р. – Координаційна рада Асоціації прийняла рішення про заснування Почесного знаку Асоціації „За розбудову освіти”, яким нагороджуються особи за видатний внесок у розвиток освіти України.
20-21 лютого 2004 р. – Асоціація провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу”. З того часу кожного року проводяться конференції присвячені проблемам інтеграції України до європейського освітнього простору.
Березень 2004 р. – назва Асоціації приведена у відповідність із Законом України „Про вищу освіту”. Тепер вона отримала назву „Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності”.
12 лютого 2007 р. – підписаний Договір про співробітництво Міністерства освіти та науки України та Асоціації, який передбачає максимальну взаємодію цих установ щодо подальшої розбудови національної системи вищої освіти, удосконалення адаптації до соціально орієнтованої економіки, удосконалення системи контролю за якістю навчального процесу.
20-21 квітня 2007 р. – у м. Києві відбувся проведений Міністерством освіти і науки України та Асоціацією Всеукраїнський студентський форум.
13-15 жовтня 2007 р. – у м. Харкові проведений Міжнародний студентський форум Україна – Росія.
Грудень 2007 р. – проведена Міжнародна студентська науково-практична конференція „Болонський процес очима студента”. В конференції взяли участь студенти як приватних так і державних вищих навчальних закладів. Вирішено таку конференцію проводити щорічно. В 2008 р. конференція відбудеться 11 грудня.
12 березня 2009 р. – у. м. Києві відбулися загальні збори Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, на яких головою Асоціації одноголосно обраний Тимошенко Іван Іванович - ректор Європейського університету .
DLE шаблоны, читайте SEO блог FeAlSe! Авторские рецензии на фильмы от kinofilm4u, сайт для женщин woman-life - всё о жизни девушек и женщин!